DS-BEPOL

Urbane vile

Ugao ulica Adi Endrea i Milana Koma, Telep, Novi Sad

Investitor:
"DS-BEPOL" doo Novi Sad
Projektant:
Masterplan ARC d.o.o.
Kralja Aleksandra br. 14, Novi Sad
064/135-95-30
bojan.grozdanic@gmail.com
masterplan.rs
Odgovorni projektant:
Bojan Gvozdanić, dipl. ing. arh.
br. licence: 300 1150 09
Izvođač radova:
SZR Struktura 021
Orlovića Pavla br. 18, Novi Sad
Odgovorni izvođač radova:
Zoran Živanov, dipl. ing. građ.
br. licence: 411 0389 03
Građevinska dozvola:
LAMELA A:
br. ROP-NSD-8870-CPI-9/2020, od 14.01.2021.
LAMELA B:
br. ROP-15712-CPIH-5/2021, od 03.02.2021.
Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove Novi Sad
Početak gradnje: 11.02.2021. godine
Rok završetka radova: 11.02.2022. godine

Galerija